RSS Feed   Twitter

Forsakringskassan och akut tandvard

Aven om tandvard inte raknas som Sjukvar i Sverige, kan man fa en liten hjalp ifall det ar stora ingrepp eller behandlingar som skall goras. Det ar forsakringskassan som gar in och hjalper till med alla kostnader over tre tusen kronor under ett ar. Det betyder som foljer. Om man skall laga tander for 8 000kr under ett ar, far man betala 5 500kr. 3 000kr till att borja med och sedan halften av det belopp som kommer dartill. I detta fall 8000 -3000 +(5000/2)=5 00 kr.

Det gar att ha forsakring for tandvard ocksa, men detta kraver en bedomning av en tandlakare for att se vilken premie man skall betala. I manga fall kan det vara lika billigt att ga till tandlakaren regelbundet sa man hinner se hal och annat innan det blivit nagra problem, men for vissa kan det vara bra att ha denna typ av forsakring eller abonnemang som det ocksa kallas. Nar man skall teckna detta, kravs att man forst korrigerar allt som ar fel i fraga om karies och tandsten etc. For att man inte skall soka ersattning for behandlingar som behovts fore det att man tecknat sitt abonnemang. Det ar lite som en hemforsakring eller ett medlemskap i en forening, var man bara kan krava ersattning ifall man varit medlem nar man fatt problemet. I annat fall blir det svart att kunna bekosta all vard eller reparation, vilket sammanhang det nu ar fraga om, i och med att man da skulle kunna ga med for nagra hundra och direkt krava hjalp med tusental.

I manga lander har man valt att tandvarden skall bekostas av staten i storre utstrackning an den gor i Sverige, och det kanske ar nagonting vi skall ta efter. Det har i allt hogre grad blivit en klassfraga da tandvard redan nu kostar sapass mycket att manga inte kan betala for en undersokning utan far uppsoka akut tandvard nar det ar katastrof. Akut tandvard kostar mer, och ar inte ett ekonomiskt alternativ utan bor kanske i hogre grad anvandas som ett komplement till vanlig tandvard ifall man snabbt skulle raka ut for nagonting som behover korrigeras med en gang. Kanske Sverige kommer att omprioritera i framtiden, men som det ser ut nu ar det valdigt lite, kanske ingenting alls, som indikerar att tandvard skall bekostas av staten pa samma satt som sjukvard i ovrigt. Det finns grupper som arbetar for detta, men hittills verkar inte budskapet natt riksdagen. I vilket fall som helst finns det tandvard att soka sig till och gott om akut tandvard for nar det behovs vilket ar viktigt for att man skall kunna komma tillratta med skador och olycksfall.

Powered by WordPress